{!c1.1!}

{!c1.2!}

1000000+

{!c1.bar.1!}

1000000000+

{!c1.bar.2!}

80%

{!c1.bar.3!}

{!c2.1!}

{!c2.2!}

{!c2.i1.t!}

{!c2.i1.b!}

{!c2.i2.t!}

{!c2.i2.b!}

{!c2.i3.t!}

{!c2.i3.b!}

{!c3.1!}

{!c3.2!}

{!c4.i1.t!}

{!c4.i1.b!}

{!c4.i2.t!}

{!c4.i2.b!}

{!c4.i3.t!}

{!c4.i3.b!}

{!c4.i4.t!}

{!c4.i4.b!}

{!c5.1!}

{!c5.2!}

{!c5.i1.t!}

{!c5.i2.t!}

{!c5.i2.b!}

{!c5.i3.t!}

{!c5.i3.b!}

{!c5.i4.t!}

{!c5.i4.b!}

{!c6.1!}

{!c6.2!}

{!c6.3!}

BÙI VĂN THÁI

Nhân viên văn phòng

Tuyệt vời! Tôi đã vay thử và chưa tới 2h tiền đã vô tài khoản. Quá nhanh! Cám ơn app!

TRẦN ÁNH HỒNG

Nhân viên bán hàng

Mình đã đăng ký vay tại OVAY nhiều lần. Nhân viên hỗ trợ rất nhiệt tình, đáng 5 sao.

LÊ THÀNH NHÂN

Nhân viên bảo vệ

Mình đã tải ứng dụng và được thẩm định rất nhanh, tiền chuyển về cũng rất nhanh chóng. Sẽ tiếp tục ủng hộ app.